» درباره ما » خط مشی

خط مشی

تعهد به پیروی از قوانین و مقررات و استانداردهای کیفی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست کشوری و بین‌المللی و همچنین اجرای الزامات مشتری جهت افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان
ارتقاء کیفیت روش های کار در ستاد و عملیات اجرایی پروژه ها جهت مدیریت صحیح زمان و هزینه مطابق برنامه در تمامی سطوح سازمان
بهره مندی از سیستم پویا جهت بروز نگاه داشتن سطح تکنولوژی تجهیزات بکارگیری شده در عملیات، به منظور ارائه خدمات با کیفیت مطلوب
کاهش و کنترل حوادث
• کاهش و کنترل عوامل زیان آور محیط کار
کاهش و کنترل عوامل آسیب رسان به محیط زیست و رعایت الزامات زیست بوم
تداوم آموزش در سازمان و رشد پیوسته در بخش های فنی و مدیریتی
 
خط مشی

اطلاعات تماس

 دفتر مرکزی : تهران،خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان هفتم، پلاک13، طبقه3، واحد 10
 کد پستی: 1513738122
 تلفن: 88713918 (021)
 نمابر: 88714482 (021) 
 ایمیل: info@arsaenergy.com