پمپ های (Progressing Cavity Pump (PCP

پر بــازده ترین روش فرازآوری مصنوعی می باشــد که در ابتدا برای تولید نفت های مملو از ماســه استفاده می‌شد اما امروزه با پیشــرفت تکنولوژی محدوده کارکــرد آن به نفت های سبک تر هم توسعه یافته اســت. در این روش یک میله مارپیچ (روتور) بصورت ناهم مرکز درون یک محفظه مارپیچ الاستیکی (اســتاتور) قرار گرفته و از طریق میله های باریک به موتور الکتریکی سطحی متصل میشود. با روشن شدن موتور روتور درون استاتور به دوران درآمده و با ایجاد خلاء نسبی در محفظه های بسته مابین روتور و استاتور و انتقال انرژی جنبشی به سیال، با افزایش انرژی فشاری سیال، باعث تولید سیال چاه می شود.
 
 
 
PCP PUMP

                                                                                                                                                                                                       

اطلاعات تماس

 دفتر مرکزی : تهران،خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان هفتم، پلاک13، طبقه3، واحد 10
 کد پستی: 1513738122
 تلفن: 88713918 (021)
 نمابر: 88714482 (021) 
 ایمیل: info@arsaenergy.com