پمپ های (Sucker Rod Pump (SRP

قدیمی ترین روش فــرازآوری مصنوعی در دنیا می باشــد که بدلیل سادگی و عمر کارکرد بالا به یکی از مناسب‌ترین گزینه ها برای تولید از چاه های با پتانسیل تولید پایین و اعماق کم تبدیل شده است. در این روش تاسیسات سطحی انرژی مکانیکی رفت و برگشتی تولید نموده و از طریق میله های متصل به پیستون درون چاه، انرژی جنبشی و پتانسیل ســیال بالای پیستون را افزایش داده و باعث رســیدن سیال ســتون چاه به سطح می‌گردد.
 
 
 
SRP PUMP  

                                                                                                                                                                                                       

اطلاعات تماس

 دفتر مرکزی : تهران،خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان هفتم، پلاک13، طبقه3، واحد 10
 کد پستی: 1513738122
 تلفن: 88713918 (021)
 نمابر: 88714482 (021) 
 ایمیل: info@arsaenergy.com