ПРОДУКТИ

 • Мрежови инвертори
 • Хибридни инвертори
 • Автономни инвертори
 • Батерии
 • Аксесоари
 • Мониторинг
 • Зарядни за електромобили
 • GroHome
 • Мрежови монофазни инвертори GROWATT 1 MPPT
  MIC 750 TL-X/1000TL-X/1500TL-X/2000TL-X/2500TL-X/3000TL-X/3300TL-X
  Соларни инвертори от ново поколение (X-Series). Това е еднофазен инвертор с 1 MPPT вход. Налични мощности: 750W, 1kW, 2kW, 2.5kW, 3kW, 3.3kW. Работата на инвертора може да се проследи с помощта на: WiFi-X / LAN-X / ShineLink-X / GPRS-X. Гаранцията на производителя за продукта е 10 години.
  Мрежови монофазни инвертори с опция за батерия Growatt 2MPPT
  MIN 2500TL-XH/3000TL-XH/3600TL- XH/MIN4200TL-XH/MIN4600TL-XH/ MIN5000TL-XH/MIN6000TL-XH
  Фотоволтаични инвертори с акумулаторен вход принадлежащи към ново поколение инвертори (X-Series), с два MPPT входа. Монофазен инвертор с мощности: 2.5kW, 3kW, 3.6kW, 4.2kW, 4.6kW, 5kW, 6kW. Работата на инвертора се наблюдава с помощта на WiFi-X / LAN-X / ShineLink-X / GPRS-X. Гаранцията на производителя за продукта е 10 години.
  Мрежови монофазен инвертори GROWATT 2 MPPT
  MIN 2500TL-XE/3000TL-XE/3600TL- XE/MIN4200TL-XE/MIN4600TL-XE/ MIN5000TL-XE/MIN6000TL-XE
  Фотоволтаични инвертори от новото поколение инвертори (X-Series), с два MPPT входа. Монофазен инвертор с мощности: 2.5kW, 3kW, 3.6kW, 4.2kW, 4.6kW, 5kW, 6kW. Работата на инвертора се наблюдава с помощта на WiFi-X / LAN-X / ShineLink-X / GPRS-X. Гаранцията на производителя за продукта е 10 години.
  Мрежови трифазни инвертори с опция за батерия Growatt 2MPPT
  MOD 3000TL3-XH/4000TL3-XH/5000TL3-XH/6000TL3-XH/7000TL3-XH/8000TL3-XH/9000TL3-XH/10000TL3-XH
  Трифазни соларни инвертори с вградена система, поддържаща батерии Growatt ARK, принадлежащи към инверторите от ново поколение (Х-серия). Този продукт има 2 MPPT входа. Налични мощности: 3kW, 4kW, 5kW, 6kW, 7kW, 8kW, 9kW, 10kW. Работи с устройства за наблюдение на работата на фотоволтаични инсталации: WiFi-X / LAN-X / ShineLink-X / GPRS-X. Гаранцията на производителя е 10 години.
  Мрежови трифазни инвертори GROWATT 2 MPPT
  MOD 3000TL3-X/4000TL3 -X/5000TL3-X/6000TL3-X/7000TL3- X/8000TL3-X/9000TL3-X
  Трифазни соларни инвертори от новото поколение инвертори (Х-серия). Този продукт има 2 MPPT входа. Налични мощности: 3kW, 4kW, 5kW, 6kW, 7kW, 8kW, 9kW. Работи с устройства за наблюдение на работата на фотоволтаични инсталации: WiFi-X / LAN-X / ShineLink-X / GPRS-X. Гаранцията на производителя е 10 години.
  Мрежови трифазни инвертори GROWATT 2 MPPT
  MOD 10KTL3-X/11KTL3-X/12KTL3-X /13KTL3-X/15KTL3-X
  Новото поколение трифазни соларни инвертори (X-Series). Тези инвертори имат 2 MPPT входа. Налични мощности: 10kW, 11kW, 12kW, 13kW, 15kW Мониторинг на фотоволтаичната инсталация е възможен чрез: WiFi-X / LAN-X / ShineLink-X / GPRS-X. Производителят дава 10 години гаранция за този продукт.
  Мрежови трифазни инвертори GROWATT 3 MPPT
  MID 17KTL3-X1 /20KTL3-X1 /22 KTL3-X1/25KTL3-X1
  Трифазните MID соларни инвертори принадлежат към новото поколение инвертори (X-серия). Имат три MPPT входа. Устройствата WiFi-X / LAN-X / ShineLink-X / GPRS-X се използват за наблюдение на работата на фотоволтаична инсталация. Тези инвертори са с 10 години гаранция от производителя (мощности 17kW и 20kW) и 5 ​​години гаранция от производителя (мощности от 22kW до 25kW).
  Мрежови трифазни инвертори GROWATT 3-4 MPPT
  MID 30KTL3-X/33KTL3-X/36KTL3-X /40KTL3-X
  Трифазни инвертори от групата на инверторите от ново поколение. Оборудвани са с 3 MPPT входа: 30kW, 33kW и 4 MPPT входа: 36kW, 40kW. Мониторингът на работата на фотоволтаичната инсталация се осъществява с помощта на WiFi-X / LAN-X / ShineLink-X / GPRS-X. Инверторите имат 5 години стандартна гаранция от производителя, която може да бъде удължена срещу допълнително заплащане.
  Мрежови трифазни инвертори GROWATT 6-7 MPPT
  MAX 50KTL3 LV/60KTL3 LV/70KTL3 LV/80KTL3 LV
  Трифазни фотоволтаични инвертори, предназначени за индустриални и селскостопански приложения. Тези инвертори имат 6 MPPT входа (50kW и 60kW) и 7 MPPT входа (70kW и 80kW). Работата на фотоволтаична инсталация, оборудвана с инвертори MAX, може да се наблюдава чрез WiFi-X / ShineLink-X / GPRS-X. Инверторите имат 5 години стандартна гаранция от производителя, която може да бъде удължена срещу допълнително заплащане.
  Мрежови трифазни инвертори GROWATT 10 MPPT
  MAX 100KTL3-X LV/MAX 110KTL3-X LV/MAX 120KTL3-X LV/MAX 125KTL3-X LV
  Трифазен инвертор за големи индустриални инсталации и фотоволтаични паркове с мощности 100kW, 110kW, 120kW, 125kW
  Заяви
  КОНСУЛТАЦИЯ

   FAQ

   ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

   Какво са фотоволтаиците?

   +

   Какво са фотоволтаиците?

   Фотоволтаиката е клон на науката и технологиите, който прави възможно генерирането на електричество чрез слънчева радиация. Това е възможно благодарение на фотоволтаичния ефект.

   Как работи една фотоволтаична система?

   +

   Как работи една фотоволтаична система?

   Основен елемент на инсталацията са фотоволтаични клетки, които се комбинират във фотоволтаични модули. Благодарение на това получаваме способността да генерираме повече слънчева енергия. В клетките слънчевата светлина се превръща в постоянен ток. Този процес се нарича фотоволтаичен ефект. Клетките са направени от полупроводникови материали. Те позволяват провеждането на електрически заряди в резултат на външни фактори, като слънчева радиация или температура. Най-често използваният полупроводник при производството на фотоволтаични клетки е силицият. Преобразуваната в постоянен ток слънчева енергия се прехвърля към фотоволтаичния инвертор, който отговаря за преобразуването й в променлив ток. Променливият ток е този, който е в нашите домашни контакти и ние го използваме всеки ден.

   Как работят инверторите Growatt през есента и зимата?

   +

   Как работят инверторите Growatt през есента и зимата?

   Есенно-зимният период не е лесен период за собствениците на фотоволтаични инсталации. Добивите понякога са само 10% от това, което може да се получи през пролетта и лятото. Слънчевата енергия през този период е нищожна, понякога дори недостатъчна за стартиране на фотоволтаичен инвертор. Това е така, защото слънцето е ниско, изгрява късно и залязва по-рано. За да стартира инверторът, трябва да бъдат изпълнени поне две условия: - минимално стартово напрежение - трябва да тече ток - минимумът, който спазваме е 0.1A - 0.3A, в зависимост от модела на инвертора, брой табла и др. За съжаление през есенно-зимния период много често е трудно да се изпълни последното условие. Най-честата причина е сняг, лед, падащи листа, леден дъжд или друго замърсяване на панелите през този период.

   От какво се състои фотоволтаичната инсталация?

   +

   От какво се състои фотоволтаичната инсталация?

   Фотоволтаичният фотоволтаичната инсталация: Фотоволтаични панели, направени от фотоволтаични клетки, в които слънчевата светлина се преобразува в постоянен ток. Ефективността на фотоволтаичния ефект е резултат от структурата на фотоволтаичните клетки, местоположението на модулите и метеорологичните условия. Фотоволтаичен инвертор, чиято задача е да преобразува постоянния ток, произведен от фотоволтаичните панели в променлив ток, т.е. този, който използваме ежедневно в домовете си. Монтажна конструкция, върху която се монтират фотоволтаичните модули. Видът на конструкцията зависи от вида на покрива, върху който е монтирана фотоволтаичната система. Двупосочен електромер. Благодарение на него можем да уредим количеството произведена от нас енергия и изразходваното количество.

   Какво значение има ъгълът на наклона на покрива?

   +

   Какво значение има ъгълът на наклона на покрива?

   Минималният наклон на покрива е 10 °. Изисква се за самопочистващи се модули, например от сняг. Ако покривът е с по-малък ъгъл на наклон, той трябва да се регулира с подходяща монтажна конструкция. Най-високите енергийни добиви за нашата географска ширина се постигат от фотоволтаичната инсталация при наклон 25-35° - модули с изложение юг и 10-20° - фотоволтаична инсталация изток-запад.

   В какъв период от време се изплаща инвестицията?

   +

   В какъв период от време се изплаща инвестицията?

   Възможно е да се определи времето, след което инвестицията във фотоволтаичната инсталация ще се възвърне. Смята се, че средното време за изплащане е около 5 години, но може да се е и значително по-малко в зависимост от това дали инсталацията е за продажба или собствена консумация. Инсталациите с батерии се изплащат по-бавно.

   Как да свържа наблюдение към соларни инвертори Growatt?

   +

   Как да свържа наблюдение към соларни инвертори Growatt?

   Ако сте инсталирали сами фотоволтаичната инсталация, ви каним да гледате видеоклиповете с инструкции: Настройка на донгъл Growatt Shine WiFi-X https://youtu.be/Mj1l_miO26c. Настройка на донгъл Growatt Shine GPRS-X https://youtu.be/OxtGuTYoDFU

   Защо мощността от таблата не е равна на изходната мощност на инвертора?

   +

   Защо мощността от таблата не е равна на изходната мощност на инвертора?

   Това е резултат от ефективността на инвертора, която никога не е постоянна. Зависи от два основни фактора: - инверторни натоварвания (най-високата ефективност е при натоварване между 40-60% от номиналната изходна мощност. Под и по-горе ефективността винаги ще бъде малко по-ниска) - MPPT работно напрежение (посоченото в каталожната карта номинално постоянно напрежение не е случайно. Именно при тази стойност можем да постигнем най-висока ефективност на инвертора. Ето защо, за малки мощности на инвертора е по-добре да се използват повече панели с по-ниска мощност , като се постига по-висока стойност на стринговото напрежение)

   Защо моята инсталация произвежда по-малко енергия от тази на съседа ми?

   +

   Защо моята инсталация произвежда по-малко енергия от тази на съседа ми?

   Добивите, постигнати от една фотоволтаична инсталация, зависят от много фактори. Най-важните от тях са типът и броят на фотоволтаичните модули, ъгълът на наклона на модулите, азимутът на фотоволтаичната инсталация, възможните грешки при монтажа (например неправилно избран диаметър на AC или DC кабела) или дефекти в компоненти, от които е направена фотоволтаичната инсталация.

   Какви методи на комуникация се предлагат от Growatt?

   +

   Какви методи на комуникация се предлагат от Growatt?

   Стандартно инверторите Growatt се доставят с регистратори на данни, които позволяват на устройството да бъде свързано към интернет и дистанционно да променя настройките на инвертора или да актуализира неговия софтуер. Growatt предлага 2 вида записващи устройства (свързани към RS-232 или USB порт), работещи в три основни типа мрежова връзка: Wi-Fi, Ethernet и GPRS.

   Инверторът е спрял да работи или се показва грешка - какво да правя?

   +

   Инверторът е спрял да работи или се показва грешка - какво да правя?

   В случай, че фотоволтаичната инсталация е извършена от фирма, неизправността трябва да бъде докладвана на първо място на инсталатора. Ако ние сме инсталаторът и не можем сами да решим проблема, ние го докладваме: - на английски на телефон +48 883993155 - чрез формата на нашия уебсайт LINK

   Какви методи на комуникация се предлагат от Growatt?

   +

   Какви методи на комуникация се предлагат от Growatt?

   Стандартно инверторите Growatt се доставят с регистратори на данни, които позволяват на устройството да бъде свързано към интернет и дистанционно да променя настройките на инвертора или да актуализира неговия софтуер. Growatt предлага 2 вида записващи устройства (свързани към RS-232 или USB порт), работещи в три основни типа мрежова връзка: Wi-Fi, Ethernet и GPRS.

   Имат ли продуктите на KSTAR всички необходими сертификати, изисквани в Европа?

   +

   Имат ли продуктите на KSTAR всички необходими сертификати, изисквани в Европа?

   Продуктите на KSTAR са преминали европейска CE сертификация, UL сертификация, TUV, ISO9001 сертификация за система за управление на качеството, ISO14001 сертификация за система за управление на околната среда, OHSAS18001 сертификация за система за управление на здравето и безопасността на работното място, IECQ QC080000 сертификация за система за управление на опасни вещества, китайска Gentile сертификация, сертификация за продукти, които спестяват енергия, 3C сертификация, както и редица национални и международни сертификации за качество/безопасност на продуктите.

   Къде мога да намеря повече информация за фирмата KSTAR?

   +

   Къде мога да намеря повече информация за фирмата KSTAR?

   Повече информация може да намерите на официалния сайт на фирмата KSTAR на следния адрес: https://www.kstar.com/AboutKstar.jhtml

   Къде мога да намеря технически спецификации и документация, свързани с продуктите на KSTAR?

   +

   Къде мога да намеря технически спецификации и документация, свързани с продуктите на KSTAR?

   Може да ги намерите на официалния сайт на KSTAR на следния адрес: https://www.kstar.com/download5/index.jhtml

   Какви изисквания трябва да бъдат изпълнени, за да инсталирате правилно една фотоволтаична система?

   +

   Какви изисквания трябва да бъдат изпълнени, за да инсталирате правилно една фотоволтаична система?

   На първо място, процесът на монтаж на фотоволтаична инсталация трябва да се извърши в съответствие с всички инструкции за правилен монтаж. Обучението за инсталиране, организирано от Growatt, също може да бъде полезно. За подаване на рекламация се изисква квалификация на електротехник.

   Как работи една фотоволтаична система?

   +

   Как работи една фотоволтаична система?

   Основен елемент на инсталацията са фотоволтаични клетки, които се комбинират във фотоволтаични модули. Благодарение на това получаваме способността да генерираме повече слънчева енергия. В клетките слънчевата светлина се превръща в постоянен ток. Този процес се нарича фотоволтаичен ефект. Клетките са направени от полупроводникови материали. Те позволяват провеждането на електрически заряди в резултат на външни фактори, като слънчева радиация или температура. Най-често използваният полупроводник при производството на фотоволтаични клетки е силицият. Преобразуваната в постоянен ток слънчева енергия се прехвърля към фотоволтаичния инвертор, който отговаря за преобразуването й в променлив ток. Променливият ток е този, който е в нашите домашни контакти и ние го използваме всеки ден.